Najlepsze Środowisko Edukacji Formalnej

To jest wielkie zadanie rodziców dzisiejszego pokolenia w celu ustalenia stałego standardu nauczania, aby ich dzieci zaczęły od cennej edukacji formalnej. W domu rodzi się nieformalne wykształcenie każdej osoby z tego, że jest malutkim dzieckiem, po czym rodzice mogą wybrać rodzaj szkoły, która później będzie instytucją związaną z marką, która łączy go z kimkolwiek jego celami i celami.

Istnieje wiele wysoce ekskluzywnych szkół dla obu płci. Tego rodzaju ustawienia edukacyjne są drogie, otwarte dla bogatych i zamożnych. Są tacy, którzy są po prostu prywatni, włączając w to wszystkie coeds, znacznie bardziej wysoce standaryzowane niż szkoła publiczna. Systemy operacyjne szkół publicznych są oparte na warunkach ekonomicznych danego miejsca.

Produkty szkół publicznych trzeciego świata i krajów biedniejszych oraz te, które promują stypendia nie spełniają standardowego poziomu wykształcenia. Brak pewnych kryteriów w systemach instytucjonalnych nie sprzyja rozwojowi zaufania, konkurencyjności w biznesie i surowym brutalnościom życia, gdy idą samemu, poszukując pracy, przedsiębiorczości lub wychowując rodzinę.

Współczesna złożoność w dzisiejszym stylu życia umożliwia akredytację różnych badań w obrębie domu. Istnieją różne powody, dla których jest to zrobione, zwłaszcza w odniesieniu do wyjątkowych przypadków natury pracy i sytuacji, w jakiej została wciągnięta do życia. Przykładami osób, które potrzebują, zastosować program nauczania w domu to takie, które znajdują się w świecie rozrywki, na przykład w filmach, telewizjach, teatrach i reklamach, jeśli nie ma żadnego określonego czasu w materiałach zdjęciowych lub filmowych.

Aktorzy, a zwłaszcza postacie dzieci pozostają do nauki z opiekunami i szkołami korespondencyjnymi, gdzie materiały są wysyłane do domów w formie paczek i listów do samodzielnego uczenia się, z nauczycielem krajowym lub z rodzicami.

Program nauczania w domu szkolnym otwiera okazję, aby niektórzy rodzice postępowali w sposób uczciwy przed wszelkimi zagrożeniami związanymi z narkotykami, podróżami i społecznymi wpływami elementarnymi w dzisiejszych szkołach i znajdą się w bezpośrednim zarządzaniu dziećmi w domu.

Studia w domu prowadzone w domu szkolnym pozwalają niektórym ostrożnym rodzicom na udzielanie wykształcenia swoim dzieciom do pewnego stopnia, gdzie są wystarczająco dojrzałe, aby sobie radzić. Ulotki dobrze zaplanowanego programu nauczania planowane są na potrzeby studiów domowych prowadzone przez agencje korespondentów. Postęp dziecka jest wysyłany w ten sam sposób, lub pocztą.

Badanie losowe rodzin dostosowujących się do tej metody badania przeprowadziło badania ankietowo pozytywnie. W porównaniu ze wszystkimi rówieśnikami wśród akredytowanych szkół, prywatnych lub publicznych, wyników nauczania domowego w zakresie sprawdzania poprawności egzaminów na wjazd do college’u, sprzyja 80% znajomości kompetencji w stosunku do odpowiedników, oceniając jedynie 50% skuteczności ankiety.

Edukacja, zarówno formalna, jak i nieformalna, może być w najlepszym wydaniu, jeśli bezpośrednim przewodnikiem lub doradcą dziecka jest rodzic, który ma dla niego pełne obawy.

Bożego Projektu Edukacji Chrześcijańskiej

Czy rodzic stoi przed szansą wysłania swojego dziecka do szkoły? Wiedząc, gdzie i jak dać dziecku najlepsze wykształcenie chrześcijańskie może być trudną decyzją. Podobnie jak większość rodziców, chcesz, aby Twoje dziecko osiągnęło sukces akademicki, fizyczny i społeczny w życiu. Jednak jako chrześcijanie masz wyższy priorytet, aby pomóc dziecku rozwijać duchowo i rozwijać osobiste relacje z Jezusem Chrystusem. Choć umieszczenie dziecka w systemie szkolnictwa publicznego może wydawać się najbardziej ekonomiczne i celowe, Słowo Boże oferuje inną perspektywę edukacji twojego dziecka w Powtórzonego Prawa 6: 6-7: „I te słowa, które dziś rozkazuję ci, Będzie w sercu twoim: a będziesz ich pouczał u swoich dzieci, a mów o nich, gdy posadzisz w domu twoim, a kiedy będziesz chodził drogą, a kiedy będziesz leżeć, a kiedy wstałeś.

Bożym planem edukacyjnym dla dzieci nie jest oddzielenie życia duchowego od życia szkolnego. Biblia mówi raczej, że Słowo Boże ma być splątane w codziennych zajęciach i doświadczeniach dziecka, w tym w godzinach nauczania akademickiego. Niestety, nasze szkoły publiczne już dawno wyrzuciły jakąś naukę biblijną i szkolenia w sprawiedliwości. Raczej systematycznie wyeliminowali modlitwę, Dziesięć Przykazań i wszelkie odniesienia do Boga lub Biblii z klas.

Ale to nie wszystko! Szkoły publiczne zdołały wypełnić pustkę, którą stworzyli dziś dzisiejszy światopogląd anty-Boga. To, co zaczęło się w imię „tolerancji” na wierzenia innych, doprowadziło teraz do wyboru programów nauczania, książek bibliotecznych i nauczania filozofii promujących takie prawa jak prawa gejów, prawa do aborcji, seks przed ślubem, socjalizm, panteizm i inne! Wynik? Nasze szkoły publiczne stały się tym, co martwił się Martin Luther, kiedy powiedział: „Obawiam się, że szkoły okażą się bramami piekła, chyba że starannie wytężają Pisma Święte i grawerują je w sercu młodości”.

Niestety, wielu chrześcijańskich rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, jak źle funkcjonował system szkolnictwa publicznego i przyczyny: „Cóż, uczęszczałem do szkoły publicznej i nie okazałem się tak źle!”. Rozważyć te pięć dodatkowych powodów, dla których dodatkowy czas , Pieniądze i wysiłek warto dać dziecku chrześcijańskie wykształcenie:

„Biada tym, którzy zło dobrego i złego; Które niszczą ciemność na światło, i światło na ciemność; Że gorzkie dla słodkich i słodkich dla gorzkich „(Izajasza 5:20)!

Dzieci w szkołach publicznych tracą zdolność odróżniania dobra od zła, ponieważ uczą się, że nie ma absolutów w życiu. Rodzice nie zawsze są słuszni, Biblia nie jest nieomylna, a Bóg (jeśli On nawet istnieje) nie jest ostatecznym autorytetem. Szkoły publiczne promują to samo myślenie, co naród Izraela w Starym Testamencie, gdy „każdy człowiek czynił to, co było słuszne” (sędziowie 21:25).

„Bądźcie ostrożni, aby nikt cię nie popsuł przez filozofię i próżne oszustwo, po tradycji ludzi, po rudach świata, a nie za Chrystusem” (Kolosan 2: 6-8).

Kwota czasu, w którym dzieci są narażone na negatywne wpływy w szkołach publicznych łącznie ponad 1.062 godzin humanistycznego nauczania w klasie rocznie. W jaki sposób chrześcijański rodzic może zacząć przeciwstawić się temu nauczaniu tylko czterema godzinami tygodniowych pobożności rodzinnych, studiowaniem Biblii, niedzielną szkołą i środkowymi zajęciami kościelnymi? Czy zastanawiam się, dlaczego dzisiejsze statystyki wskazują, że wiele chrześcijańskich dzieci traci wiarę do czasu zakończenia pierwszego roku studiów?

„Głupiec powiedział w swoim sercu:” Nie ma Boga „. Są skorumpowani, robili fatalne dzieła, nikt nie czyni dobrych rzeczy „(Psalm 14: 1).

Biblia ostrzega nas, abyśmy nie dawali czasu wśród tych, którzy zaprzeczają istnieniu Boga. Rodzice chrześcijańscy nie powinni wysyłać swych dzieci do publicznych sal lekcyjnych, w których nauczyciele (którzy wierzą w swoje serca i umysły, że nie ma Boga) nauczą bezbożnej historii, nauki ewolucyjnej, a nie stworzenia i „co czuje się dobrze” edukacja seksualna poza przymierze Boga małżeństwo.

„I ćwicz swego siebie, raczej do pobożności. Dla ćwiczeń fizycznych mało zysku; Ale pobożność jest przynosząca zyski wszystkim, mając obietnicę życia, które teraz jest, i tego, co ma przyjść „(1 Tymoteusza 4: 7-8).

Szkoły publiczne wywyższają i uwielbiają sporty nad Bogiem i chrześcijańskim charakterem. Choć ćwiczenia są konieczne do utrzymania świątyni naszych ciał fizycznych, Jezus powiedział najpierw, aby szukać Jego królestwa, a nie piłki nożnej, koszykówki czy piłki nożnej.

„I bądźcie jednymi drugimi, czceni, wybaczając sobie nawzajem, tak jak Bóg dla ciebie wybaczył. Bądźcie więc wyznawcami Boga, jako drogie dzieci; I chodź w miłości, jak Chrystus nas również umiłował i dał nam ofiarę i ofiarę Bogu za słodki smak. Ale wszeteczeństwo, wszelka nieczystość, czy chciwość, niech nie będzie kiedyś pośród was, jako święci święci; Ani bzdura, ani głupi mówić, ani żartować, co nie jest wygodne, ale raczej dziękuję. Niechaj nikt nie oszuka cię słowami próżnymi: bo z tych rzeczy nadchodzi gniew Boży na dzieci nieposłuszeństwa. Nie bądź więc uczestnikami z nimi „(Efezjan 4:43 – 5: 7).

Szkoły publiczne są strefami wojennymi, które wzmacniają dzieci miłujące serca. Chociaż szkoły rządowe instalują wykrywacze metali w celu zabezpieczenia dzieci przed niebezpiecznymi broniami, chrześcijanie powinni mieć świadomość, że wykrywacze metali nie mogą powstrzymywać dzieci przed bombardowaniem narkotyków, seksu i przemocy w dzisiejszych szkołach publicznych.

Więc co powinni zrobić rodzice w odniesieniu do kształcenia dziecka? Po starannym i modlitwie rozpatrzenia Pisma Świętego, wybór wydaje się oczywisty. Jako rodzic, daj dziecku chrześcijańskie wykształcenie w ramach szkoły chrześcijańskiej, przekazując Ci powierzoną przez Boga odpowiedzialność innym chrześcijańskim wychowawcom.

Zasoby matematyczne, które korzystają z edukacji chrześcijańskiej dziecka

Oto edukacyjna statystyka, która może sprawić, że kwestionujesz chrześcijańskie zasoby edukacyjne wykorzystywane w matematyce w szkole Twojego dziecka. Według STEM (Nauka, technologia, inżynieria i matematyka) marzec 2008 r., Raport CRS dla Kongresu, USA obecnie zajmuje 28. miejsce na arenie międzynarodowej w zakresie umiejętności matematyki wśród 15-latków. Kiedyś uważano je za lidera w dziedzinie edukacji, Ameryka stoi teraz w obliczu zaskakującej prawdy, że większość uczniów szkół średnich nie zdoła osiągnąć wykształcenia w dziedzinie matematyki.

Przy tak wielu chrześcijańskich zasobach edukacyjnych, wydaje się, że obawy, że studenci matematyki z Ameryki słabiej niż dzieci żyjące w Japonii, Chinach i Indiach. Oczywiście, aby konkurować w skali globalnej, dzisiejszy program matematyki wymaga, aby uczniowie uczą się algebry, geometrii, pomiarów i problemów statystycznych nawet w klasach podstawowych. W rzeczywistości, w momencie, gdy dziecko jest w ósmej klasie, powinien był opanować podstawy algebry i geometrii, aby być gotowym do zaawansowanej matematyki w szkole średniej. Aby zaszczepić miłość do matematyki, rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów i przygotować dziecko do przyszłego sukcesu matematyki, nauczyciele i rodzice muszą być zaangażowani w nauczanie dzieci. Więc jakie chrześcijańskie zasoby edukacyjne i działania, które rodzice mogą wykorzystać do poprawienia umiejętności matematyki podstawowej i ogólnych wyników? Rozważmy następujące pomysły:

W domu

Chwyć fartuch i uczyć ułamkowych pojęć, prosząc dziecko o porównywanie, oszacowanie i pomyśl o pomiarach podczas gotowania. Zastanów się, jak wzbudzać takie pytania, jak „ile pojemników będzie przechowywać całe pojemniki? Ile ½ filiżanek lub filiżanek S? Ile ½ filiżanek odpowiada filiżance? Ile ¼ filiżanek byłoby równe ½ szklanki lub całej filiżanki? Ile musimy użyć, jeśli podwoimy ten przepis?

Odkryj relacje między wartościami pieniężnymi w miarę płacenia dziecka za prace domowe lub nadania mu dodatku. Zamiast używać arkuszy matematycznych, pozwól dziecku zbierać monety w ręce, nie pokazując, co to jest. Zacznij od małych ilości i poproś dziecko, aby poinformował Cię o liczbie monet i ich całkowitej wartości. Następnie musisz zgadnąć ile i jakie monety masz w ręku. Inna odmiana polega na tym, że Twoje dziecko liczy się na różne sposoby, dzięki któremu monety mogą używać 10 ¢, 20 ¢ lub 50 ¢.

Ustaw własną stację meteorologiczną lub użyj gazety do wykresu i wykresu dziennych temperatur i ilości opadów deszczu. Po kilku tygodniach uczyć dziecku podstawowej arytmetyki, wyszukując średnią temperaturę (średnią), temperaturę najczęściej występującą (tryb) oraz temperaturę, która znajdowała się pośrodku wszystkich ilości (mediana).

Wyczyść szufladę kuchennej śmieci i użyj „skarbów”, aby uczyć dziecka, jak sortować i klasyfikować. Dodatkowo możesz rozwiązywać problemy związane z historią za pomocą dodawania, odejmowania, mnożenia i podziału. Na przykład: „Jeśli podzielimy 13 śruba wśród trzech przyjaciół, ile z nich otrzymasz? Czy wszyscy mają takie same kwoty? „Jeśli tata ma trzy złamane drzwi, które trzeba przytwierdzić przy użyciu czterech śrub, to czy mamy wystarczająco dużo śrub?”

 

W sklepie spożywczym

Zrób zakupy dla sklepów spożywczych kolejne doświadczenie w nauce matematyki. Skorzystaj z reklam sprzedaży wysyłanych pocztą jako jednego z Twoich chrześcijańskich zasobów edukacyjnych i przygotuj budżet dla dzieci, przygotowując listę zakupów, która nie przekracza dziennego lub tygodniowego budżetu żywności.

Czy Twoje dziecko uczą się oszacowania porównując zakupy. Poproś go, aby podzielił się mnożnie i pomnożeni, gdy wylicza najlepszy zakup, ustalając ceny za sztukę na podstawie funta za funt. Możesz także oszacować całkowitą wartość przedmiotów w koszyku przed sprawdzeniem, a następnie porównać prognozę z rzeczywistą ceną.

Zachęć dziecko do liczyć i zważyć owoce i warzywa. Możesz nawet zilustrować różnicę między jednostkami języka angielskiego i metrycznego. Jak kilogram ziemniaków porównuje się do funta? Ile gramów waży banana?

Naucz dziecku, jak sortować i grupować podobne przedmioty. Podczas pakowania artykułów spożywczych, uporządkuj przedmioty według pudełek, puszek lub plastikowych butelek i włóż je do różnych worków.

W samochodzie

Naucz dziecko jak czytać matematykę. Zamiast grać regularnie na tablicy rejestracyjnej podczas podróży, dziecko musi przeczytać tylko numery tablic rejestracyjnych. Na przykład, jeśli tablica rejestracyjna wynosi 398M129, liczba ta będzie oznaczona „trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć”. Możesz również zachęcić matematykę mentalną, dodając wartość cyfr na numerze licencji . Porozmawiaj o tym, jak można dodawać liczby szybciej, łącząc je w grupy równe dziesięciu, np. 1 + 9, 3 + 7 lub 4 + 6.

„Nauka matematyki”, ćwicząc słowa i język matematyki. Poproś dziecko o sporządzenie wykresu na temat długich podróży dla jednego ze swoich chrześcijańskich zasobów edukacyjnych i śledzenie liczby słów „jeden” przez „pięćdziesiąt”, które widzi na samochodach, znakach lub budynkach.

Zanotuj problemy związane z czasem, stawką i dystansem podczas podróży do domu babci. Jeśli wyjdziesz z domu o godzinie 7:00 i trwa osiem godzin, a jaka będzie godzina, kiedy możesz dać babci wielki uścisk? Jeśli ograniczenie prędkości wynosi 55 mph zamiast 75 mph, to jak daleko możesz jechać w ciągu godziny lub dwóch godzin?

Naucz szacowanie i zaokrąglanie za pomocą kosztów gazu. Na przykład, jeśli mamy tylko 100 dolarów na wydatki na benzynę i gaz kosztuje 1,78 dolarów za galon, ile galonów możemy kupić? Szybkim sposobem na znalezienie odpowiedzi byłoby okrągłe do 2,00 dolarów za galon i dzieli się na 100 dolarów.

Matematyka jest wszędzie, a mimo że istnieją niezliczone możliwości pomagania dzieciom w doświadczeniu, tylko rodzice aktywnie zaangażowani w naukę swojego dziecka zmienią alarmujący spadek zdolności matematycznych w Ameryce. Nie podważaj interesów dziecka w matematyce ze stwierdzeniami, takimi jak „matematyka jest twarda”, czy też „nie jestem też dobra na matematyce”. Zamiast tego wzmocnij sukces akademicki dziecka pozytywną postawą, wysokie oczekiwania i przekonanie, że dziecko Można nauczyć się wszelkich trudnych lekcji matematyki.

Algebry 2 łatwiej z algebry 2 Pomoc domowa

Algebra 2 jest krokiem wykraczającym poza algebry 1. Zanim rozpoczniesz ten etap w procesie edukacyjnym, studenci muszą być dokładnie uziemieni fundamentami. Pomocnicza algebra 2 może odpowiedzieć na niektóre podstawowe pytania dotyczące Algebry. Ale czy wskazane jest, aby uczniowie próbowali wykonać zadanie domowe Algebra przed konsultacją z tym źródłem.

W algebrze 2 uczniowie wprowadzają do logarytmów i wykładników, funkcji graficznych, sposobów rozwiązywania nierówności i równań liczb zespolonych. Struktura kursu obejmuje również wielomianową arytmetykę, racjonalne wyraŜenia, radykalne i liczby zespolone, układy kwadratowe i stożkowe. Jako nowe terminy słowa te mogą wydawać się nieco skomplikowane. Jednak pomoc domowa dla algebry 2 staje się osobistym przewodnikiem po to, aby matematyka złożona była łatwiej dla studentów.

Pomoc w konkursie

Pomoc algorytm 2 dla domowych zadań jest bardzo skuteczną platformą podczas przygotowywania się do egzaminów konkurencyjnych lub egzaminów wstępnych na uniwersytet. Podstawą w tej kategorii matematyki jest konieczność, gdy student ubiega się o egzamin z Generalnego Rozwoju Edukacyjnego. Egzamin GED zarabia taksówkarza równowartość dyplomu ukończenia szkoły średniej, który jest konieczny dla studentów, którzy nie mogą ukończyć szkoleń średnich. Egzaminami wstępnymi są SAT i ACT.

Studenci nie muszą się martwić, aby szukać osobistego nauczyciela. Wszystkie zapytania można łatwo rozwiązać, korzystając ze źródeł znalezionych w witrynie pomocy dotyczącej algorytmów pracy algebra 2.

Korzyści z platformy pomocy dotyczącej algorytmów pracy algebra 2

Celem tej platformy jest ułatwienie studentom matematyki. Korzystając z tej usługi studenci mogą pozbyć się złożoności przedmiotu.

Pomoc algorytmiczna 2 algebry 2 zawiera wskazówki dotyczące skutecznego badania matematyki. Studenci muszą mieć ostre umiejętności pamięciowe, aby wyróżnić się w tej części matematyki. Książka pomocnicza dostarcza pewnych bardzo interesujących sposobów utrwalania pamięci znacznie ostrzejszych, aby pomóc w procesie uczenia się. Jest to również pomocne dla uczniów, którzy nie pamiętają podstawowych ćwiczeń algebry. W tym miejscu nie można podać szczegółowej wersji, ale podano podstawowe odniesienie. To odesłanie pomaga uczniom odświeżyć wspomnienia, aby przypomnieć im lekcje, które są uczone w algebrze 1.

Algebra 2 zadania domowe pomagają uczniom zrozumieć problem, a następnie znaleźć najbardziej efektywny sposób rozwiązania tego problemu. Na przykład, jeśli chodzi o rozwiązanie równania, pierwszym krokiem jest obserwowanie liczby terminów w danym równaniu. Następnym krokiem jest podjęcie decyzji, jaki rodzaj faktoringu ma zdecydować się na rozwiązanie równania.

Praca domowa algebra 2 pomaga również w myśleniu krytyki przez ucznia. Ten proces pomaga w przypadku, gdy studenci chcą podjąć matematykę do dalszych studiów wyższych. Pomaga uczniom zgromadzić solidną wiedzę niezbędną do radzenia sobie z złożonymi problemami matematyki na wyższych poziomach. To łatwe i przyjazne rozwiązanie.

Perspektywy kariery atrakcyjne z Algebra 2

Ludzie, którzy wyróżniają się w Algebry mają duże szanse na karierę. Mogą nie być tego świadomi, ale mogą uzyskać naprawdę wysokie zarobki. Mogą nawet dołączyć do dowolnego ośrodka edukacyjnego i rozpowszechniać swoją wiedzę.